Produkty

Nutram Sound

Nutram Pet Products stosuje żelazną zasadę nienaruszania wysokiej jakości swoich produktów, a ponieważ jest firmą nadal rodzinną i rdzennie kanadyjską, a przez to odporną na korporacyjne naciski - udaje jej się to znakomicie. Bazując na produkcji swojej firmy-matki (MLF) jest także częściowo odporna na podwyżki cen podstawowego surowca , jakim jest mięso kurcząt. Jeśli jednak na rynku występują podwyżki cen innych surowców, firma woli podnieść ceny swoich produktów, aniżeli ryzykować spadek ich jakości.
Wiele mówi proste motto działania Nutram Pet Products, a mianowicie: ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE Twojego Zwierzaka jest tak samo ważne jak Twoje.